صدمین سالگرد رضاشاه 1356

28,000 تومان

تمبر صدمین سالگرد رضاشاه 1356 منتشر شده در سال 1356