صدمین سال تاسیس تلگراف در ایران 1335

350,000 تومان

تمبر صدمین سال تاسیس تلگراف در ایران منتشر شده در سال 1335