صدمین سال تولد آیت الله کاشانی

500 تومان

تمبر صدمین سال تولد آیت الله کاشانی منتشر شده در سال 1360