صدمین سال تولد گاندی

58,000 تومان

تمبر صدمین سال تولد گاندی منتشر شده در سال 1348