صدمین سال روابط مشترک سیاسی ایران – برزیل

15,000 تومان

تمبر صدمین سال روابط مشترک سیاسی ایران برزیل منتشر شده در سال 1381