صدمین سال صلیب سرخ 1338

200,000 تومان

تمبر صدمین سال صلیب سرخ 1338 منتشر شده در سال 1338