عروسی محمدرضا شاه پهلوی و فوزیه

450,000 تومان

تمبر عروسی محمدرضا شاه پهلوی و فوزیه منتشر شده در سال 1318