عید فطر – روز جهانی قدس 1363

1,000 تومان

تمبر عید فطر روز جهانی قدس 1363 منتشر شده در سال 1363