قیام امت مسلمان فلسطین

3,000 تومان

تمبر قیام امت مسلمان فلسطین منتشر شده در سال 1367