مبارزه جهانی بر ضد مالاریا 1341

75,000 تومان

تمبر مبارزه جهانی بر ضد مالاریا 1341 منتشر شده در سال 1341