مبعث حضرت رسول اکرم 1369

1,000 تومان

تمبر مبعث حضرت رسول اکرم 1369 منتشر شده در سال 1369