مترو تهران

3,000 تومان

تمبر مترو تهران منتشر شده در سال 1380