مسابقات جهانی شمشیر بازی 1346

7,000 تومان

تمبر مسابقات جهانی شمشیر بازی 1346 منتشر شده در سال 1346