مسابقات جهانی وزنه برداری – تهران 1336

180,000 تومان

تمبر مسابقات جهانی وزنه برداری تهران 1336 منتشر شده در سال 1336