مسابقات فوتبال – جام ایران 1353

4,500 تومان

تمبر مسابقات فوتبال جام ایران 1353 منتشر شده در سال 1353