مسابقات کشتی جهانی – تهران 1338

150,000 تومان

تمبر مسابقات کشتی جهانی تهران 1338 منتشر شده در سال 1338