مسابقات کشتی جهانی 1352

9,000 تومان

تمبر مسابقات کشتی جهانی 1352 منتشر شده در سال 1352