مسابقات کشتی دانشجویان جهان

2,000 تومان

تمبر مسابقات کشتی دانشجویان جهان منتشر شده در سال 1375