مسجد مقدس جمكران

1,000 تومان

تمبر مسجد مقدس جمكران منتشر شده در سال 1386