موزه سینما

4,000 تومان

تمبر موزه سینما منتشر شده در سال 1383