میلاد حضرت مسیح

1,000 تومان

تمبر میلاد حضرت مسیح منتشر شده در سال 1360