مینی شیت المپیک مونیخ

500,000 تومان

تمبر مینی شیت المپیک مونیخ منتشر شده در سال 1351