مینی شیت بزرگداشت سال عزت و افتخار حسینی

2,000 تومان

تمبر مینی شیت بزرگداشت سال عزت و افتخار حسینی منتشر شده در سال 1381