مینی شیت سی و پنجمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی

150,000 تومان

تمبر مینی شیت سی و پنجمین سال سلطنت محمدرضا پهلوی منتشر شده در سال 1355