مینی شیت هفتمین دوره بازیهای آسیائی – سری چهارم

40,000 تومان

تمبر مینی شیت هفتمین دوره بازیهای آسیائی سری چهارم منتشر شده در سال 1353