مینی شیت کنگره یادبود سه وزیر ، فرمانده مهندسی جنگ و هزار شهید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

4,000 تومان

تمبر مینی شیت کنگره یادبود سه وزیر ، فرمانده مهندسی جنگ و هزار شهید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منتشر شده در سال 1393