نمایشگاه آثار تصویرگران کتاب کودک 1372

3,000 تومان

تمبر نمایشگاه آثار تصویرگران کتاب کودک 1372 منتشر شده در سال 1372