نمایشگاه آسیایی آثار تصویرگران کتاب کودک 1370

1,000 تومان

تمبر نمایشگاه آسیایی آثار تصویرگران کتاب کودک 1370 منتشر شده در سال 1370