نمایشگاه بین المللی آسیایی 1348

22,000 تومان

تمبر نمایشگاه بین المللی آسیایی 1348 منتشر شده در سال 1348