نمایشگاه جهانی اوساکا

25,000 تومان

تمبر نمایشگاه جهانی اوساکا منتشر شده در سال 1349