نمایشگاه جهانی مونترال 1346

17,000 تومان

تمبر نمایشگاه جهانی مونترال 1346 منتشر شده در سال 1346