نهمین اجلاسیه اتحادیه آسیائی رادیو و تلویزیون

9,000 تومان

تمبر نهمین اجلاسیه اتحادیه آسیائی رادیو و تلویزیون منتشر شده در سال 1351