نهمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1367

500 تومان

تمبر نهمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1367 منتشر شده در سال 1367