هجدهمین دوره بازیهای المپیک توکیو

50,000 تومان

تمبر هجدهمین دوره بازیهای المپیک توکیو منتشر شده در سال 1343