هجدهمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1376

1,000 تومان

تمبر هجدهمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1376 منتشر شده در سال 1376