هزارمین سال تولد ابن سینا (سری دوم)+ 4 سری دیگر

140,000 تومان

تمبر هزارمین سال تولد ابن سینا( سری دوم) منتشر شده در سال 1328