هزارمین سال تولد ابن سینا (سری سوم) + 4 سری دیگر

120,000 تومان

تمبر هزارمین سال تولد ابن سینا( سری سوم) منتشر شده در سال 1328