هزارمین سال تولد ابن سینا (سری پنجم) + 4 سری دیگر

120,000 تومان

تمبر هزارمین سال تولد ابن سینا (سری پنجم) منتشر شده در سال 1333