هزارمین سال تولد ابن سینا (سری اول) + 4 سری دیگر

140,000 تومان

تمبر هزارمین سال تولد ابن سینا (سری اول) منتشر شده در سال 1326