هشتمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1366

500 تومان

تمبر هشتمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1366 منتشر شده در سال 1366