هشتمین سالگرد دفاع مقدس 1367

500 تومان

تمبر هشتمین سالگرد دفاع مقدس 1367 منتشر شده در سال 1367