هفتادمین سال تاسیس دانشگاه علوم پزشکی تهران 1384

2,000 تومان

تمبر هفتادمین سال تاسیس دانشگاه علوم پزشکی تهران 1384 منتشر شده در سال 1384