هفتادمین سال مشروطیت 1354

5,000 تومان

تمبر هفتادمین سال مشروطیت 1354 منتشر شده در سال 1354