هفتصدهمین سالگرد خواجه نصیرالدین طوسی 1335

450,000 تومان

تمبر هفتصدمین سالگرد خواجه نصیرالدین طوسی منتشر شده در سال 1335