هفتمین دوره بازیهای آسیائی – سری اول

25,000 تومان

تمبر هفتمین دوره بازیهای آسیائی سری اول منتشر شده در سال 1353