هفتمین دوره بازیهای آسیائی – سری دوم

25,000 تومان

تمبر هفتمین دوره بازیهای آسیائی سری دوم منتشر شده در سال 1353