هفتمین دوره بازیهای آسیائی – سری سوم

18,000 تومان

تمبر هفتمین دوره بازیهای آسیائی سری سوم منتشر شده در سال 1353