هفتمین دوره بازیهای آسیائی – سری پنجم

5,000 تومان

تمبر هفتمین دوره بازیهای آسیائی سری پنجم منتشر شده در سال 1353