هفتمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1365

1,000 تومان

تمبر هفتمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1365 منتشر شده در سال 1365