هفتمین سالگرد دفاع مقدس 1366

1,000 تومان

تمبر هفتمین سالگرد دفاع مقدس 1366 منتشر شده در سال 1366